1. Aller au menu
  2. Aller au contenu de la page
  3. Aller à chercher
background
background

Samenvatting Project Rooimachine op rijpaden

Bij een dergelijk teeltsysteem wordt er tijdens de teelt niet gereden op het teeltbed, alle bewerkingen worden uitgevoerd via de aangelegde rijpaden. In de zoektocht naar optimalisering van dit rijpadensysteem is ook het minimaliseren van de grondbewerking en het maximaliseren van de periode van begroeiing (Conserverende landbouw of Niet Kerende Grondbewerking) belangrijk.

Het is te verwachten dat de opbouw van bodemstructuur bij dit systeem sneller zal gaan als ook bij de oogst het teeltbed niet wordt bereden. Voor maaigewassen zijn inmiddels enkele machines ontwikkeld die deze gewassen kunnen oogsten via de rijpaden. Voor het rooigewas consumptieaardappelen is een dergelijke machine nog niet beschikbaar. 

Projectdoel
Het projectdoel is het ontwikkelen van een rooimachine voor aardappelen die geschikt is om te gebruiken in het rijpadensysteem. Het betreft een bunkerrooier, dat wil zeggen dat tijdens het rooien de aardappelen worden opgevangen in een bunker en dat het geoogste product op de kopakker wordt gelost in kipwagens voor transport naar de schuur.

De samenwerkende partijen gaan de machine ook aanpassen met een rooibek/opraper om de rooier geschikt te maken voor de oogst van uien en wellicht ook rode bieten.

Aan het eind van het innovatietraject is het volgende bereikt
De samenwerkende partijen hebben een oogstmachine ontwikkeld voor rooigewassen voor het rijpadensysteem op 3,20 meter breed.

De aanvraag is ingediend door akkerbouwbedrijf MTS Verbrugge. Binnen dit project gaat deze onderneming samenwerken met: akkerbouwbedrijf S. Vinke en mechanisatiebedrijf Rovem.

Het project is mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van LNV.
Projectaanvraag en procesbegeleiding door DLV Plant BV.
 button: open tinymenu

Je hebt javascript niet aan staan, of je browser ondersteunt geen javascript.

Deze website komt beter tot z'n recht wanneer javascript beschikbaar is. Ook Flash is niet beschikbaar zonder javascript. Klik hier.